Partnerschap
centraal
Luisteren
als basis
Nieuwe
inzichten
Creatieve
oplossingen
Doorbraak
als doel
De wereld wordt complexer. Alles hangt met alles samen. Organisaties krijgen te maken met steeds moeilijkere vraagstukken. Er is één manier om dichter bij de essentie van dit soort vraagstukken te komen: oprechte belangstelling voor de drijfveren en belangen van de mensen die ermee te maken hebben. Die manier is design thinking. Deze methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten. Wij hebben design thinking aangepast aan de Nederlandse manier van samenwerken en besluiten nemen.

Vind jij het lastig om alle belanghebbenden effectief te betrekken bij jouw vraagstuk? Loopt jouw organisatie vast in oude opvattingen en patronen? Is er behoefte aan een frisse blik? Wij helpen om complexe vraagstukken op te lossen samen met alle stakeholders.
BLdP ondersteunt bij:
 • Het bedenken van innovatieve ideeën voor een complex vraagstuk;

 • Het uitstippelen van een route om complexe vraagstukken aan te pakken;

 • Het ontwikkelen van een manier van werken binnen de organisatie die gekenmerkt wordt door samenwerking en/of co-creatie met stakeholders.

Voorbeelden van onderwerpen die passen bij onze aanpak zijn onder andere:
 • Veranderingen die mogelijk op weerstand kunnen rekenen uit de omgeving;

 • Projecten die vastlopen, bijvoorbeeld omdat partijen zich aan hun eigen belang vasthouden;

 • Projecten of situaties waarbij innovatieve ideeën nodig zijn;

 • De ontwikkeling van een organisatievisie waarbij de inzichten van alle partijen meegenomen moeten worden.

Onze aanpak varieert van enkele groepssessies waarbij we snel tot de kern van een vraagstuk komen en zo nieuwe oplossingsrichtingen verkennen, tot langere adviestrajecten waarin we voor iedere stap in het proces ruim de tijd kunnen nemen. Onze adviezen zijn to the point, je kunt er meteen mee aan de slag. We kunnen ook ondersteunen bij het uitvoeren ervan.

workshops
Ook verzorgt BLdP diverse workshops om je bekend te maken met design thinking en de diverse stappen in het proces:

Bokhorst Leyten du Perron (BLdP) bestaat uit drie gedreven adviseurs met een achtergrond in communicatie. Wij hebben ruime ervaring met uiteenlopende complexe vraagstukken en verschillende belangen. We zijn resultaatgericht, hebben een brede blik en deinzen er niet voor terug om de vinger op de zere plek te leggen. Ook zijn we als communicatieprofessional gewend om in een vroeg stadium stakeholders te betrekken in onze aanpak. Onze state-of-the-art kennis op het gebied van design thinking hebben we opgedaan op Stanford University in Californië.

Margriet
Bokhorst
renate
leyten
Eveline
du Perron
Opdrachtgevers
 • Rijkswaterstaat

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

 • Connecting Mobility

 • Provincie Overijssel

 • Roche

 • Publiek Domein

 • Unie van Waterschappen

 • Contour de Twern

 • LUMC

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Ministerie van Volksgezondheid en Samenleving

 • Universiteit Utrecht

 • Publiec

 • Ons Water

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Design thinking
De inspiratiebron voor onze producten en diensten is design thinking. Het is een werkwijze om complexe vraagstukken op een verfrissende manier te analyseren en vernieuwende oplossingen te bedenken. Door te denken als een ontwerper doorbreek je vaste patronen. Een ontwerper leeft zich eerst helemaal in in de leefwereld van de eindgebruiker voordat hij begint met ontwerpen. Wij doen dat ook bij complexe vraagstukken.

Onze doelgroepgerichte methode helpt om verbinding te leggen met je omgeving. Aan de hand van zes stappen helpt design thinking je om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
1. Empathize
Het startpunt van de aanpak van een complex vraagstuk ligt in eerste instantie bij de omgeving: ondernemers, klanten, bewoners, gebruikers of andere stakeholders. Een oplossing is alleen effectief als die aansluit bij hun belevingswereld. Probeer onbevooroordeeld in de schoenen van de doelgroep te gaan staan. Hierdoor kun je vanuit een ander perspectief naar een vraagstuk kijken. Dat levert vernieuwende inzichten op.
2. Define
Ervaren jouw stakeholders dezelfde problemen als jij? Zien zij het vraagstuk waarvoor jij een oplossing zoekt wel als probleem? Of is er iets anders aan de hand? Door de informatie die je hebt verzameld in de omgeving te analyseren, blijkt wat de ‘vraag achter de vraag’ is.
3. Brainstorm
Bedenk samen zoveel mogelijk ideeën en oplossingen voor het vraagstuk. Niets is te gek.
4. Prototype
Het tastbaar maken van interessante ideeën –prototypes – geeft een indruk van de realiseerbaarheid en haalbaarheid. Een goed prototype legt de sterktes en zwaktes van je idee bloot. Een prototype kan een schets, een geknutseld ontwerp maar ook bijvoorbeeld een rollenspel zijn.  Met behulp van het prototype kun je je idee testen en verbeteren. Je doet dit zo vroeg mogelijk in het proces, zodat je nog volop ruimte hebt om je idee aan te passen of zelfs helemaal los te laten.
5. Test
Leg je prototype voor aan de omgeving en vraag wat ze ervan vinden: wat spreekt aan? Wat niet? Welke functies missen ze nog? Zouden ze de dienst/product gebruiken? Herhaal dit totdat jij én je omgeving tevreden zijn.
6. Afspreken
Wij hebben het maken van afspraken geïntegreerd in onze methode. Zo krijgen innovatieve oplossingen direct een concreet en toepasbaar vervolg.